Brak danych

Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *

Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
Brak danych
Brak danych
2020-04-25
Prośba do sądu o koncesję nadawczą
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.

Skarga kasacyjna

Per poczta elektroniczna

do:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa

Elementy skargi/wniosku:

  •  data 8/03/2015

  •  imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy

 

Wydawnictwo Merkuriusz Polski - "Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

F +442035142037
adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
  •  zwięzła treść skargi lub wniosku

Nasze wydawnictwo jakiś czas temu starało się o koncesję na nadawanie telewizji naziemnie. Jako właściciel małego wydawnictwa posiadającego nieco ponad 100 tytułów prasy lokalnej, ponad 2 lata temu złożyłem wniosek o koncesję naziemną na nadawanie programu TV naziemnie w formacie DVB-T.

Wkrótce mija 2 lata od złożenia przeze mnie dokumentacji w odpowiedzi ma ogłoszenie Przewodniczącego KRRiT o konkursie w którym stacja "Radiotelewizja.pl" wzięła udział.

Sprawa koncesji telewizyjnej trafiła do sądu, i kazano mi w korespondencji przesłać sprawę do NSA, co niniejszym czynię, jednak nie mam możliwości szybkiego poproszenia o pomoc radcy prawnego, co wg mnie w żaden sposób nie odbiera mi prawa do sądu czy ogranicza mi moich praw do skierowania tej sprawy do Państwa instytucji. Kanał który prowadzę nie ma szans rozwoju będąc ograniczonym do sieci Internet, zaś w studiu telewizyjnym od 2 lat mam magazyn sprzętu sportowego, nie mogąc uzyskać koncesji.

Pozyskane środki finansowe na rozwój usług telewizyjnych muszę zwrócić, nie mogąc realizować tych usług ani nie mogąc nabyć sprzętu nie mając gwarancji możliwości jego wykorzystania, mimo wysyłania pozwów, ponagleń i odwołań przez ostatnie 2 lata. Nie jestem w stanie podjąć ryzyka "inwestycji w ciemno", bez koncesji, a pozyskanie kapitału na zakup wyposażenia studia było kosztowne. W chwili obecnej nie realizuję już inwestycji w części dotyczącej przekazu telewizyjnego.

W innych krajach jest to jednak możliwe- choćby w Czechach. Liczba stacji naziemnych DVB-T w Czechach dawno przekroczyła liczbę stacji telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym w Polsce, mimo że Polska nominalnie liczy kilkakrotnie więcej mieszkańców. Ale to to w Czechach, nie w Polsce, działa Rada České televize. W Wielkiej Brytanii nadaje w DVB-T ponad 100 stacji ogólnokrajowych. 

Mam już taki kanał internetowy http://www.opera.rtvp.pl/ , chciałbym go obecnie po prostu powielić w wersji naziemnej. Koszt uruchomienia takiego nadawania to równowartość kosztów samego przygotowania do druku dwóch i pół komiksów, każdy z nich z tysiącem rysunków.

Myślę że jesteśmy w stanie powoli podołać zadaniu. Na ostatnie listy w sprawie częstotliwości dla emisji próbnej- przesłane- jak nam instytucja KRRiT sugerowała, do UKE, w ogóle nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Konkurentem w konkursie o częstotliwość była Tv Trwam. Oglądalność Tv Trwam jest nieznana. Ale może się mylę- i są jakieś dane? Czytam obecnie że Tv Trwam, która była naszym konkurentem w procesie koncesyjnym, ma problemy, trudności. Nadal jestem zainteresowany nadawaniem choćby na części tego czasu antenowego, program byłby chyba bardzo niszowy, jak i medium które dziś wydajemy...

Być może dotychczasowy koncesjonariusz ustąpiłby nieco miejsca? KRRiT tłumaczyła nam, że "nie dzieli" częstotliwości między różne stacje. Ale dlaczego? Być może zaszły już okoliczności które taki podział częstotliwości umożliwiłyby? Nasza stacja Radiotelewizja ciągle nie ma częstotliwości nadawczej, na listy i ponaglenia do UKE- co KRRiT nam zaleciło- nie przyszła odpowiedź. W związku z tym chciałbym program nadać tradycyjnie i naziemnie.

Chciałbym początkowo retransmitować i niekiedy tłumaczyć na j.polski inną stację poświęconą kulturze, której program uzyskał wiele cennych nagród. Podkreślam, że nie kwestionuję prawa Tv Trwam do nadawania sygnału za pomocą DVB-T, niemniej nie rozumiem przyczyn dla których KRRiT mi tą- kosztowną w przygotowaniu działalność- uniemożliwiła. Było dla mnie bardzo trudne, aby pozyskać środki na sfinansowanie tego projektu.
  •  w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.
VI SA/Wa 3983/14

-sporządził: Adam Fularz, samodzielnie (bez radcy prawnego).

www.radiotelewizja.pl 
Redakcja: Dol. Ziel. 24a, Ziel Góra
2020-04-27
Nadal bez koncesji

Pytaliśmy o koncesję ponownie w 2021 r.

Szanowny Panie, 
Wszystkie przez Państwa wymagane dokumenty uzupełniłem, chcę spróbować się podnieść po pandemii, (..) . Próbuję teraz podnieść swój biznes widząc że mam problemy ze zdrowiem.
Chciałbym dowiedzieć się co muszę zrobić aby z tym wnioskiem jaki złożyłem, móc mój program rozpowszechniany wyłącznie w internecie, który swoją misję duchową realizuje głównie poprzez muzykę, muzykoterapię (moi koledzy i koleżanki to profesjonalni muzykoterapeuci, jakiś taki dziwny zbieg okoliczności), móc nadać naziemnie na owych multipleksach z ową koncesją o jaką wnosiłem 
Wnosiłem o koncesję, czy można mi powiedzieć ile by mnie kosztowało finansowo abym - to co mam- mógł nadawać choćby jako wieczorne nocne pasmo po zakończonej emisji jakiegoś innego nadawcy? Przypominam że wnosiłem do KRRiT przed laty wiele razy propozycję by móc nadawać na paśmie innego nadawcy nocami czy wieczorami.
 " na rezerwacje częstotliwości w celu rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych w lokalnych multipleksach, operator jest zobowiązany do umieszczania multipleksie wyłącznie programów posiadających koncesję wydaną przez Przewodniczącego KRRiT. Oznacza to, że telewizyjny program rozpowszechniany wyłącznie w Internecie, jako nieposiadający koncesji, nie może być umieszczony w takim multipleksie."
 
Pozdrawiam,
Adam

wt., 27 kwi 2021 o 16:09 Zalewski Krzysztof napisał(a):

Szanowny Panie,

 

W związku z Pana pismem z dnia 24 lutego 2021 r., skierowanym drogą e-mail, pragnę przypomnieć, że w postępowaniu wszczętym w zw. z pkt I Ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT z dnia 20 grudnia 2012 r. (M.P. z dnia 27 grudnia 2012 ., poz. 1014) Wnioskodawca (spółka Wieczorna.pl Sp. z o.o.) został wezwany pismem z dnia 18 kwietnia 2013 r. (sygn. DR.411.19.11.2013) w trybie art. 64§2 K.p.a. do uzupełnienia braków formalnych wniosku nr DR.411.19.2013 w części „Informacje ekonomiczno – finansowe” i „Informacje o podmiocie” wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioskodawca nie przedstawił w ustawowym terminie odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS oraz informacji na temat uprzywilejowania udziałów, w związku z tym braki formalne w części prawnej wniosku nie zostały uzupełnione. Wobec tego KRRiT, stosując obowiązujące przepisy K.p.a., podjęła w dniu 11 czerwca 2013 r. Uchwałę nr 285/2013 o pozostawieniu wniosku nr DR.411.19.2013 bez rozpoznania, o czym Wnioskodawca został poinformowany Powiadomieniem z dnia 13 czerwca 2013 r. (sygn. DR.411.19.27.2013).

Z kolei w odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 16 marca 2021 r. wyjaśniam, że plan zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-790 MHz (Zarządzenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 stycznia 2020 r.) uwzględnia pięć lokalnych multipleksów, które są już obecnie rozdysponowane i obecnie nie ma obecnie możliwości utworzenia kolejnego multipleksu.

Informuję również, że zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rezerwacje częstotliwości w celu rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych w lokalnych multipleksach, operator jest zobowiązany do umieszczania multipleksie wyłącznie programów posiadających koncesję wydaną przez Przewodniczącego KRRiT. Oznacza to, że telewizyjny program rozpowszechniany wyłącznie w Internecie, jako nieposiadający koncesji, nie może być umieszczony w takim multipleksie.

 

 

Pozdrawiam

 

Krzysztof Zalewski – Dyrektor Departamentu Regulacji
( tel. 22 597 30 86; 2 fax 22 597 31 02
+ Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

znak_stopki

 

 

From: Adam Fularz
Sent: Wednesday, February 24, 2021 11:37 AM
To: Katkowska Agnieszka
Subject: Dotyczy maila z dnia 21.12.2020r.- odmowa udzielenia przepływności na multipleksie MUX-1 tylko na części czasu

 

Do KRRiT

Szanowni Państwo,

Gdy starałem się by nadawać telewizję naziemnie, usłyszałem że nie byłem dość katolicki- od Państwa członka Rady który przydzielał w komisji owe koncesje naziemne (nagrałem go gdy mi to mówił). Miałem wielokrotnie usilne wrażenie, że nie tylko nie pomagają Państwo nam, mediom działać na rynku- ale przynajmniej wobec mnie- Państwa Rada była przeciwna. Przypomnę że czasy są ciężkie a utrzymanie ponad 100 tytułów jakie mi jeszcze pozostały po wydawnictwie, kosztuje, jest to wielocyfrowa suma którą muszę dopłacać bez niczyjej pomocy.  Zastanawiam się, by sprzedać to co mam i zaniechać wydawania czegokolwiek.

Gdym chciał nadawać wg ogłoszenia konkursu - stację telewizyjną, w warunkach konkursu za Państwa dyspozycją podano iż ma być ona zgodna z nauczaniem "xxxx"- i tutaj podano konkretne wyznanie, którego nie wyznaję. Natychmiast poszedłem do sądu WSA i złożyłem skargę. Nie jest to moja wina że wychowałem się w takiej a nie innej grupie - i że wszyscy jako grupa mamy inny światopogląd od tego który Państwo chcieliście w owym konkursie narzucić. 


Zarzucam: Państwo żeście mnie zdyskryminowali za wyznanie jakie wyznaję jako przedsiębiorca, a koncesję żeście Państwo dali osobie/ grupie o innym wyznaniu. Państwo żeście to zrobili mojego wyznania nie chcąc i publicznie owe moje wyznanie podając jako powód przez który koncesji mi nie przyznano, którąto wypowiedź - publicznie udzieloną przez członka Rady KRRiT- nagrałem.

Pozdrawiam

Adam

Radiotelewizja

 

wt., 29 gru 2020 o 09:21 Katkowska Agnieszka napisał(a):

Szanowny Panie

w dniu 21 grudnia 2020r., przesłał Pan na adres Przewodniczącego KRRiT maila, w którym nadal zwraca się Pan z prośbą, o udzielenie odpowiedzi na maila z dnia 20 maja 2016r., i 12 lipca 2016r.

Uprzejmie informuję, że odpowiedź została Panu udzielona w dniu 8 czerwca 2020r., a w mailu zwrotnym podziękował Pan za odpowiedź.

Ponownie załączam Panu treść odpowiedzi jaka została udzielona na Pana pytania.

 

Szanowny Panie,

W związku z Pana pytaniami skierowanymi do KRRiT w wiadomości e-mail z dnia 20 maja 2016 r. informuję, że pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r. spółka „Wieczorna.pl” Sp. z o.o. została poinformowana, iż koncesja Nr 188/K/2012-T z dnia 31 lipca 2012 r., udzielona Fundacji „LUX VERITATIS” z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „TRWAM”, zmieniona decyzją Przewodniczącego Nr DK-439/2013 – 2/188/K z dnia 9 sierpnia 2013 r., poprzez przyznanie prawa do rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym, nie przewiduje możliwości współdzielenia pasma w ramach tego multipleksu z innym podmiotem oferującym własny program telewizyjny. Otrzymane miejsce (przepływność) na multipleksie (MUX-1) na nadawanie programu telewizyjnego przyznane zostało na wyłączność dla podmiotu posiadającego koncesję na cyfrowe naziemne nadawanie programu telewizyjnego.

Informuję również, że uzyskanie koncesji na drodze mediacji sądowej jest bezpodstawne, gdyż zgodnie z obowiązującym stanem prawnym udzielenie koncesji na cyfrowe naziemne nadawanie programu telewizyjnego możliwe jest wyłącznie na skutek rozstrzygnięcia postępowania wszczętego na ogłoszenie Przewodniczącego KRRiT o możliwości udzielenia koncesji.

Ewentualne nowe ogłoszenie o możliwości udzielenia koncesji na program telewizyjny może zostać opublikowane nie wcześniej niż w 2022 r., po przejściu na nadawanie naziemne w standardzie DVBT-T2/HEVC. Na obecnym etapie KRRiT nie podjęła decyzji w zakresie formuły ogłoszenia.

Informacja dotycząca rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej dostępna jest w opublikowanej przez KRRiT Strategii Regulacyjnej na lata 2017-2022, pod adresem:

http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/publikacje/strategie

 

 

 

Agnieszka Katkowska – Aspirant, Departament Regulacji Biura KRRiT

( tel. (22) 597 30 87; 2 fax (22) 597 31 02

+ Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

 

 
Redakcja: Dol. Ziel. 24a, Ziel Góra
2020-05-02
Holokaust zaczynał się podobnie

Holokaust zaczynał się podobnie.
Przenieśmy się na chwilę myślami, wyobraźnią we wczesne lata 30. do Berlina. Znajdujemy się prawie w centrum Berlina, ta dzielnica nazywa się bawarska, trzy przystanki od ogrodu zoologicznego. Jest tam, gdzie dzisiaj jest stacja metra, park bawarski. I oto jednego dnia, w tych wczesnych latach 30. na ławkach pojawia się napis: „Żydom nie wolno siadać na tych ławkach”.Można powiedzieć nieprzyjemne, to jest nie fair, to nie jest OK, ale w końcu jest tyle ławek dookoła, można usiąść gdzie indziej, nie ma nieszczęścia.… jest tam basen pływacki, napis: „Żydom zabroniony wstęp do tej pływalni”. Można znów powiedzieć, nie jest to przyjemne, ale w końcu Berlin ma tyle miejsc, gdzie można się kąpać, tyle jezior, tyle kanałów, prawie Wenecja. Jednocześnie gdzieś indziej pojawia się napis: „Żydom nie wolno należeć do niemieckich związków śpiewaczych”. No to co, niech sami chcą śpiewać, muzykować, niech się zbiorą, będą śpiewali, okej.Potem pojawia się napis i rozkaz „dzieciom żydowskim, niearyjskim, nie wolno się bawić z dziećmi niemieckimi, aryjskimi”. Będą się bawić same. A potem pojawia się napis: „Żydom sprzedajemy chleb i produkty żywnościowe tylko po godzinie 17”. To już jest utrudnienie, jest mniejszy wybór, ale w końcu po 17 też można robić zakupy.Uwaga, uwaga, zaczynamy się oswajać z myślą, że można kogoś wykluczyć, że można kogoś stygmatyzować, że można kogoś wyalienować. I tak powolutku, powolutku, stopniowo, dzień za dniem, ludzie zaczynają się oswajać z tym, i ofiary, i oprawcy, i widzowie, świadkowie.Wszyscy, którzy to widzą, zaczynają się oswajać i zaczynają przywykać do myśli i do idei, że ta mniejszość, która … jest inna, że ona może być wypchnięta ze społeczeństwa, że to są ludzie inni, obcy, ludzie, którzy roznoszą ZARAZKI, EPIDEMIE.

źródło: youtube.com

--

 

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Brak danych
Formularz zawiera błędy
{"news":"news","company-skill":"company-skill","slider":"slider","menu":"menu","submenu":"submenu","language":"language","cookie":"cookie","logo":"logo","header":"header","separator":"separator","footer":"footer"}